16566855 b999 4af8 9518 434996f4010e 169
in

Keimanan Dalam Agama Islam

Keimanan sering disalahpahami dengan ‘percaya’, keimanan dalam Islam diawali dengan usaha-usaha memahami kejadian dan kondisi alam sehingga timbul dari sana pengetahuan akan adanya Yang Mengatur alam semesta ini, dari pengetahuan tersebut kemudian akal akan berusaha memahami esensi dari pengetahuan yang didapatkan.

Keimanan dalam ajaran Islam tidak sama dengan dogma atau persangkaan tetapi harus melalui ilmu dan pemahaman.

Implementasi dari sebuah keimanan seseorang adalah ia mampu berakhlak terpuji. Allah sangat menyukai hambanya yang mempunyai akhlak terpuji.

Akhlak terpuji dalam islam disebut sebagai akhlak mahmudah.Beberapa contoh akhlak terpuji antara lain adalah bersikap jujur, bertanggung jawab, amanah, baik hati, tawadhu, istiqomah dll.

Sebagai umat islam kita mempunyai suri tauladan yang perlu untuk dicontoh atau diikuti yaitu nabi Muhammad SAW. Ia adalah sebaik-baik manusia yang berakhlak sempurna.

Ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlak rosul, maka ia menjawab bahwa akhlak rosul adalah Al-quran. Artinya rosul merupakan manusia yang menggambarkan akhlak seperti yang tertera di dalam Al-quran

[10:36] Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Adapun sikap ‘percaya’ didapatkan setelah memahami apa yang disampaikan oleh mu’min mubaligh serta visi konsep kehidupan yang dibawakan. Percaya dalam Qur’an selalu dalam konteks sesuatu yang ghaib, atau yang belum terrealisasi, ini artinya sifat orang yang beriman dalam tingkat paling rendah adalah mempercayai perjuangan para pembawa risalah dalam merealisasikan kondisi ideal bagi umat manusia yang dalam Qur’an disebut dengan ‘surga’, serta meninggalkan kondisi buruk yang diamsalkan dengan ‘neraka’.

Dalam tingkat selanjutnya orang yang beriman ikut serta dalam misi penegakkan Din Islam.

Adapun sebutan orang yang beriman adalah Mu’min

Tahap dan Tingkatan Iman serta Keyakinan

Tahap-tahap keimanan dalam Islam adalah:

a. Dibenarkan di dalam qalbu (keyakinan mendalam akan Kebenaran yang disampaikan)

b. Diikrarkan dengan lisan (menyebarkan Kebenaran)

c. Diamalkan (merealisasikan iman dengan mengikuti contoh Rasul)

Tingkatan Keyakinan akan Kebenaran (Yaqin) adalah:

a. Ilmul Yaqin (yaqin setelah menyelidikinya berdasarkan ilmu) contoh —- seperti keyakinan orang amerika yang masuk islam setelah membuktikan AL QUR’AN odengan ILMU PENGETAHUAN.

b. ‘Ainul Yaqin (yaqin setelah melihat kebenarannya hasilnya baik berupa mu’zizat, karomah dll ) contoh —– keyakinan Bani israil yaqin setelah melihat mu’zizat dari nabinya.

c. Haqqul Yaqin (yaqin yang sebenar-benarnya meskipun belum dibuktikan dengan ilmu dan belum melihat kebenarannya) contoh —– yakinnya para sahabat RA kepada nabi MUHAMMAD.SAW pada peristiwa ISRA’ MIRAJ meskipun tidak masuk akal(berdasarkan ilmu) dan tidak seorang sahabat pun melihat kejadian itu, namun mereka tetap meyakini peristiwa itu.

What do you think?

Written by admin

5e76bab56566b

Kiat Menyikapi Wabah Corona Sesuai Ajaran Islam

c3509f4e c549 4d45 8075 575089b9b0e4 169

Cerita Ki Sabdo Jagad Royo Temukan Obat Corona hingga Hujat Jokowi